Главен модул ALPHA2

Захранващ блок "всичко в едно", процесор и главен входно/изходен модул. Вградените характеристики включват дисплей, аналогови входове, броячи, таймери и GSM функционалност.
Услуги