MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Главен модул ALPHA2

Захранващ блок "всичко в едно", процесор и главен входно/изходен модул. Вградените характеристики включват дисплей, аналогови входове, броячи, таймери и GSM функционалност.