MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Качеството й на еднородна цялостна система, а не съставена от отделни елементи, води до изключително повишаване на функционалността

Контролерите на серво системата са устройства за управление, постигащи висока скорост и високопрецизно управление на задвижването при всяка индустриална машина. Предлагат се различни контролери за движение, модули за просто позициониране (позициониращи модули). Подходящите модули могат лесно да бъдат избрани в съответствие с изискването на системата.
Високо ефективни motion контролери за платформата iQ.
Серво контролери за гамата контролери за MELSEC iQ-F.
Прецизен контрол на движението, самостоятелно или в нвколко процесора.
Компактно устройство със захранващ блок и среда за управление.
Модул за позициониране, базиран на гамата Q.
Модул за позициониране, базиран на гамата L.
По-удобна инженерна среда