MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този изчерпателен софтуерен пакет включва софтуер за програмиране за ефикасен инженеринг с кръстосана система, включваща, например, PLC, контрол на движението и графични операторски терминали (GOT).

Интегриран инженерен софтуер

iQ Works е интегриран софтуерен пакет, състоящ се от GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 и FR Configurator2, които се използват за програмиране на продуктите за автоматизация на Mitsubishi Electric. Интеграцията на софтуера е подобрена с Navigator като конфигурация на централната система, включваща удобен за използване, графичен потребителски интерфейс с допълнителни, споделени за проекта, функции, като етикети и параметри на системата. Предимствата на този мощен интегриран софтуерен пакет са, че проектирането на системата става много по-лесно със значително намаляване на повтарящи се задачи и намаляване на грешки, при намаляване на общите разходи по собствеността (ТСО).

Базиран на графики инструмент за конфигуриране на ниво система, който опростява проектирането на системата, като позволява визуално й представяне. Включени са също и функции за управление на системата, като параметризация в цялата система, етикети и групово четене на данни за проекта.

GX Works3 – Софтуер за програмиране на контролер

GX Works3 е най-ново поколение софтуер за програмиране и поддръжка, предлаган от Mitsubishi Electric, който е специално предназначен за системата за управление MELSEC IQ-R Series. Той съдържа много нови функции, като базирана на графики конфигурация на системата, настройка на интегрирано управление на движението, поддръжка на няколко езика, и предоставяне на интуитивна среда за разработване.

GT Works3 – Софтуер за проектиране на екран на графичен терминал (GOT)

Софтуерът за създаване на екран на графичен терминал (GOT) е проектиран с три основни функции: простота, проектиране на графики и удобна експлоатация, които помагат за създаване на графични екрани с по-малко стъпки.

MT Works2 – Софтуер за програмиране на контролер за движение

Този софтуер за проектиране и поддръжка на управление на движението съдържа интуитивна, базирана на графики функция за програмиране, заедно със симулиране на цифров осцилоскоп.

RT ToolBox3 – Софтуер за програмиране на робот

Този софтуер за конфигуриране на робот поддържа различни стъпки от програмиране до пуск в експлоатация, оценка, и поддръжка. Освен това, усъвършенстваната превантивна поддръжка се осъществява чрез използването на интегриран симулатор на 3D робот.

FR Configurator2 – Софтуер за настройка на честотен регулатор

Този софтуер опростява конфигурирането и поддръжката на променливотокови честотни регулатори. При замяна и активиране на функцията на програмируем логически контролер, параметрите могат да бъдат лесно регистрирани и разпределени към различни честотни регулатори от един екран за настройка.