MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Инженерен софтуер

Отстраняване на проблеми с един персонален компютър! Лесен за настройка без объркване.

iQ Works

Този изчерпателен софтуерен пакет включва софтуер за програмиране за ефикасен инженеринг с кръстосана система, включваща, например, PLC, контрол на движението и графични операторски терминали (GOT).

FR Configurator2

FR Configurator2 is a software supports inverter from startup to maintenance. (Compatible with the 800 series inverters)

FR Configurator Mobile

The FR Configurator mobile app enables operation of inverters using smart phones or tablets. (Compatible with the FR-A800E, FR-F800E and FR-E800E inverters)