Инженерен софтуер

Отстраняване на проблеми с един персонален компютър! Лесен за настройка без объркване.

FR Configurator е мощен софтуер с разнообразни възможности за управление на вашия честотен инвертор.

Софтуерът работи под всички версии на MS Windows и позволява инверторът да бъде упраавляван от обикновен персонален компютър. Няколко честотни инвертора могат да бъдат настроени, управлявани и наблюдавани през мрежата или от персонален компютър или лаптоп.

Софтуерът FR Configurator е предназначен за всички честотни инвертори от гамата 700.

Софтуерът FR Configurator2 е предназначен за гамата 800 от FR-A800, но в бъдеще ще предлага свързване с гамите 500/700.

Връзката между персонален компютър и инвертор се установява или през мрежа RS485 или директно през адапторен кабел SC-FR PC, който се предлага отделно. За гамата FR-E700 SC/FR-A700 се предлага също и USB конектор.

  • Благодарение на мрежовите възможности за комуникация на инвертора едновременно могат да се управляват до 32 честотни инвертора.
  • Прегледите на цялостната работа и на отделните функции на инвертора дават възможност за лесна настройка на отделните параметри.
  • Изчерпателната визуализация на функции включва визуализация на данни, аналогови величини, осцилограф и аларми.
  • Анализът на състоянието на инвертора осигурява обстойна корекция на грешки.
  • Работата в тестов режим осигурява симулация на работен процес и задаване на параметри с функцията за самонастройка.
  • Параметрите могат да бъдат запазени на компютър или принтирани.
  • Изчерпателната техническа помощ онлайн предлага консултация по всички въпроси, свързани с настройката и експлоатацията.
  • FR Configurator 2 включва вградена функционалност за PLC програмиране за гамата 800.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies