MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Създаден да пести енергия, да предложи компактност и да минимизира разходите, предлагайки по-високо качество и производителност и намалявайки нуждите от поддръжка.

Гама FR-E800

Гамата честотни инвертори FR-E800 е изградена на базата на технологията за честотни задвижвания на Mitsubishi Electric, която се е доказала през годините с надеждната си работа в различни приложения с постоянен и променлив въртящ момент. Проектирана да пести енергия и да намалява разходите, гамата FR-E800 съчетава множество предимства по отношение на качеството, производителността и възможността за предиктивна поддръжка в един многофункционален инвертор.

Ключови предимства

 • Компактен дизайн - Спестява място в компактен размер за управление на 3-фазни двигатели до 7,5 kw (с възможност за разширение в бъдеще до 30kw) при управляващо напрежение 200V, 400V и 600V.
 • Две категории на претоварване - Постигане на максимална ефективност в компактни размери с лека (LD) и нормална категория (ND) токове на претоварване.
 • Автоматична настройка към IM и PM двигатели - бърза настройка и пуск в експлоатация без отнемащо време настройка и поддръжка на място.
 • Модели с RS-485 и “Dual-Port” Ethernet протокол - Превключване между Ethernet протоколи с лесна промяна на вътрешни параметри. Гамата инвертори FR-E800 поддържа множество отворени мрежи без нужда от допълнителни опционални карти.
 • MELSEC 2K Step PLC - Намаляване на вътрешните компоненти и спестяване на място в таблото, избягване на окабеляването и намаляване на времето за настройка на системата. Управлението на системата може да се персонализира с вградената PLC функция на FR-E800
 • Свързване на честотни инвертори - Създаване на малки системи чрез свързване на няколко честотни инвертора с Ethernet протоколи. Комуникацията между инверторите се извършва през входовете/изходите и вграденото PLC.
 • Разширени характеристики на работната среда - FR-E800 работи при температури на околната среда от -20°C до 60°C (-5 до 140°F) и контролната карта е с покритие, което издържа на сурови условия на средата.
 • Система за предупреждение за корозия - FR-E800 е първата система в света, която идентифицира индикации за щети, причинени от сероводород или други корозивни газове. Операторът получава предупреждение, когато производствената среда трябва да бъде подобрена или съществува риск от непланиран престой.
 • Функция за диагностика на експлоатационния живот - Анализира и определя оставащия експлоатационен живот на критични компоненти като кондензатори, контактни релета, охлаждащ вентилатор и резистор за ограничаване на пусковия ток.

Модел с комуникация за управление на безопасността

Моделите с функции за безопасност поддържат Ethernet-базирани комуникационни протоколи , сертифицирани за съответствие с международните стандарти за безопасност. Системата за управление на безопастността в съществуващата мрежа може да бъде подобрена лесно и на ниска цена.

Интегрирана PLC функция

Потребителите на FR-E800 могат да задават различни режими на работа: задвижване на инвертора чре сигнални входове, сигнални изходи при определени състояния на инвертора, изходи за монитори за наблюдение и т.н. Работата на системата може да се персонализира от самия инвертор.

Функция за свързване на няколко честотни инвертора

Функцията за свързване на няколко честотни инвертора позволява комуникация между няколко инвертора, свързани с Ethernet посредством входни/изходни модули и специални регистри на PLC функцията. Възможно е изграждането на малка система, управлявана през PLC функцията на инверторите.

Множество Ethernet протоколи

Честотните инвертори FR-E800 поддържат варианти на отворени мрежи без използване на опционални карти. С вградени протоколи FR-E800 може да комуникира през различни мрежи, като осигурява съвместимост със съществуващите системи. Потребителите могат да изберат конкретна група протоколи, подходящи за предвидената система.

Управление на IM и PM двигатели

Автоматична самонастройка за IE3/IE4 асинхронни двигатели (IM) и двигатели с постоянни магнити (PM) чрез проста настройка на параметрите за подобряване на функционалността, минимизиране нивото на шума и съкращаване на времето за пускане в експлоатация.

 • Инверторите FR-E800 поддържат както асинхронни, така и постояннотокови двигатели.
 • Прецизна автоматична самонастройка в 3 лесни стъпки
 • Лесна, поетапна подмяна на съществуващите асинхронни и постоянни магнитни двигатели
 • Не е необходимо едновременно да се подновяват всички двигатели в системата

Две категории на претоварване

За приложения с леки натоварвания (LD), може да се използва честотен преобразувател с ниска мощност за задвижване на по-голям двигател, което води до по-компактни размери в таблото и по-ниски разходи.

Диаграма с каталожни номера