MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Инвертор FR-F за вентилатори, помпи и системи за климатизация. В допълнение към различните функции за икономия на енергия, се предлагат и вградени функции за вентилатори и помпи. Инверторът предоставя решение за вашите по-нататъшни нужди от икономия на енергия.

Икономични, интелигентни, гъвкави

Честотни регулатори – FR‑F800

Несравнимата гама FR‑F800 на Mitsubishi Electric: технология за задвижване от ново поколение, предназначена за ненадминати икономии на енергия, оптимизирано управление на скоростта, опростен пуск в експлоатация и гъвкавост.

Гамата FR‑F800 е основно предназначена за използване с помпи, вентилатори и компресори, както и ОВК приложения. Гамата разполага с множество иновативни функции, които позволяват оптимален компромис между ефективност и прецизност на упраавлението.

Гама FR‑F800

3 x 200-240V 0.75 > 110kW

3 x 380-500V 0.75 > 630kW

Мощни характеристики и интелигентни функции

Високотехнологичен PID контролер

В центъра на гамата FR‑F800 се намира усъвършенстван PID контролер. Това означава, че управлението на вентилатори, помпи и компресори се осъществява лесно, без нужда от външни контролери. Освен това, вграденият програмируем логически контролер осигурява истинска възможност за самостоятелна работа. Някои от новите функции на PID управлението:

 • Едно задвижване може да управлява няколко помпи
 • Втори PID контролер
 • Директен достъп до зададена настройка на PID контролера през дисплея
 • Функция "разбъркване" на помпата
 • Задържане на изхода на PID контролера (включително при работа с няколко помпи)
 • Предварително предупреждение за горен / долен праг на PID контролера
 • Детекция на спукана тръба / защита срещу работа на сухо
 • Цифрово избираеми настройки на PID контролера
 • Плавно пълнене на тръбите за предотвратяване на хидравличен удар
 • Предотвратяване на хидравличен удар при спиране
 • Функция за предварително зареждане на PID контролера
 • Функция за усилване преди състояние "Сън"
 • Автоматична настройка за усилване на PID контролера
 • Други…

Интелигентна детекция на товара

Уникален алгоритъм позволява позволява прецизна идентификация на кривата на вентилатора или помпата на прикачения товар, а така също и сигнализиране тогава когато натоварването е извън регулируеми граници. Това позволява детекция на задръстени помпи, замърсени импелери или скъсани ленти. Този метод на детекция помага да се избегнат посещенията на място, свързани с други системи.

Функция за почистване на помпата (de-ragging)

При помпите, циклите на почистване могат да се извършват автоматично или да се задействат от потребителя.

Функция за подгряване на мотора

Функцията за подгряване на мотора може да се използва, за да се избегне събирането на влага по намотките по време на периоди на бездействие, както и преди пуск на мотора. Функцията може да се използва и за намаляване на кондензацията или за предпазване на помпената станция от замръзване.

Потискане на механичен резонанс

Функцията спомага за компенсиране на вибрациите дължащи се на естествения резонанс с цел удължаване на механичния живот на системата.

Авариен режим при пожар

В случай на аварии като пожари, непрекъснатостта на задвижване на вентилатора за екстракция или създаване на налягане често е с най-висок приоритет. Тази функция може да се използва, за да позволи на системата за задвижване да поддържа работата на мотора до унищожаване, без да взема под внимание защитните функции, дори ако честотният регулатор открие неизправност.

Интелигентна оптимизация на енергията

 • Всички задвижвания на Mitsubishi Electric позволяват на потребителите да реализират икономии на енергия, но FR‑F800 разполага с множество специални функции, които дават възможност за още по-голяма ефективност. Така например, ние сме разработили алгоритъм за настройка, наречен Advanced Optimum Excitation Control (AOEC). Тази характеристика означава, че икономията на енергия може да бъде оптимизирана дори и за товари, които изискват висок въртящ момент на ускорение или спиране.
 • Така например, системата за задвижване може да управлява вентилаторите за външно охлаждане посредством вградената функция за детекция на температурата на средата за максимално увеличаване на ефективността на системата. По този начин се намалява и проникването на външен въздух, който може да бъде замърсен.
 • Подобно на функцията за пуск / спиране, използвана в съвременните автомобили, системите за задвижване от гама FR‑F800 разполагат с възможността за изключване на всички ненужни вериги по време на режим на готовност, с цел да се намали потреблението на енергия, така че да се подава само 24 VDC захранване с цел поддържане на управлението. Рестартирането става в рамките на 1 секунда, което означава, че няма въздействие върху експлоатационната готовност на системата.
 • Ефектът на енергоспестяване може да бъде разпределен чрез мрежата или дисплея.

Автоматична настройка на IM / PM мотор

В Mitsubishi Electric вярваме, че клиентите трябва да могат да избират най-подходящите двигатели за приложенията си. С тази цел, в новата гама FR‑F800 ние внедрихме опростена автоматична настройка с оптимални работни характеристики , която позволява свързване на IM или PM двигатели. Благодарение на това, клиентите ни могат да използват използват plug-and-play технологията, и да достигат висока надеждност и ефективност на системата.

Вградена функция за безопасност STO

Гамата FR‑F800 разполага с двуканална функция за аварийно спиране. Това гарантира безопасна работа в съответствие с Европейската директива за машините. По този начин гамата FR‑F800 отговаря на стандартите EN ISO13849-1/PLd категория. 3, EN 61508 и EN 61800-5-2 SIL2 .

Защита на вашите знания и технологии

Функционалността парола на гамата FR‑F800 ви позволява да ограничите достъпа чрез устройство за параметризация, мрежа и функцията програмируем логически контролер.

Лесно въвеждане в експлоатация

С помощта на USB или софтуерен пакет FR-Configurator2 клиентите могат спокойно за понижават или повишават параметрите. Също така можете да използвате вградените инструкции на приложението. Интегрираните функции осцилоскоп / проследяване са идеални помощници при локализиране на повреда и въвеждане в експлоатация. Допълнителен елемент е вградения софтуер за свободно програмиране на програмируеми логически контролери, базиран на GXWorks2. По този начин програмирането може да бъде извършено с помоща на само едно свързване.

Вградена функция програмируем логически контролер (PLC)

Вградената 6K стъпкова PLC функция позволява задвижването да бъде персонализирано според индивидуалните нужди и може да избегне необходимостта от отделно мастер устройство. Функцията PLC може да бъде разширена чрез входно / изходни опционални карти. Функцията PLC може също така да управлява функции, които не са свързани със задвижването, например управление на сигнални лампи, клапани, вентили и т.н.

Интелигентна предиктивна поддръжка

Mitsubishi Electric добави следните функции, които целят да осигурят продължителен живот и максимална експлоатационна готовност на устройството.

 • 3-проводников вентилатор - ако скоростта на вентилатора за охлаждане падне под 50% устройството изпраща предварителна аларма. Това позволява на сервизния инженер лесно да провери / замени монтираните на тавана вентилатори.
 • Брояч на пусковата верига - Измерваме колко пъти е било включвано / изключвано захранването от мрежата на задвижването. Честите цикли на включване / изключване на захранването може да съкрати очакваната продължителностт на живота на VFD
 • Има измерване на диелектричната якост на кондензатора, което ви помага да планирате смяна преди да се намали ефективността на системата.

Лесно диагностициране на повреда в системата

Вградена функция за графично проследяване ви позволява да изберете 8 от 72 канала, с цел да можете лесно да разберете какво се е случило преди и след аларма. Данните могат да се съхраняват автоматично върху достъпно в търговската мрежа USB, например за изпращането им към отдела за техническа помощ с цел по-нататъшно проучване.

Потребителски интерфейс

FR-DU08

Модулът за задвижване се доставя с удобен за четене 12-сегментен LED дисплей, и е удобен за конфигуриране чрез M-Dial и функция за копиране на параметри (настройка на 3 параметъра). Той може лесно да бъде отстранен от модула за задвижване и да се използва за лицев панел.

FR-LU08

Като алтернатива може да се монтира 6-редов LCD дисплей FR-LU08 с лесна за извикване функция за помощни инструкции и часовник в реално време. Друга характеритика на този дисплей позволява на потребителя да генерира безплатни текстови съобщения, за да не се надвишава себестойността на HMI интерфейса. Тази характеристика е особено полезна, когато се използва с вградената функция за програмируми логически контролери.

Свързване на HMI интерфейса с автоматично конфигуриране (plug and play)

Гамата GOT2000 се разпознава автоматично, след като бъде свързана и може да бъде използвана, например, за удобно дистанционно управление на устройството чрез VPN. Вече се предлагат голям брой предварително конфигурирани екрани, което прави конфигурирането изключително лесно. Друго предимство е, че през мрежата няколко устройства могат да бъдат свързани към един HMI интерфейс.

Допълнителни опции

Свързване в мрежа

 • Интерфейс CC-Link IE Field (FR-A8NCE)
 • Интерфейс CC-Link (FR-A8NC)
 • Profibus DPV1 с Dsub интерфейс (A8NDPV1)
 • Карта за предишни версии Profibus DP PPO (FR-A8NP)
 • Интерфейс Profinet с 2 порта за гама FR-A/F800 с Drive Profile (A8NPRT_2P)
 • EtherCat (A8NECT_2P)
 • Интерфейс Ethernet-IP с 2 порта (A8NEIP_2P)
 • Интерфейс DeviceNet™(FR-A8ND)
 • Can Open (FR-A8NCA)
 • LONWORKS (FR-A8NL)
 • Поддържа се комуникация RS485 като стандарт (протокол за задвижване на Mitsubishi Electric, протокол Modbus-RTU, BacNet).

Опции на входа / изхода

 • 16-битов цифров вход; BCD/бинарен код; 24V DC; 5mA за FR-F/A800 (FR-A8AX)
 • Цифров / аналогов изход; Натоварване на изхода: 24V DC; 0.1A for FR-F/A800 (FR-A8AY)
 • Релеен изход; 3 допълнителни изходни релета за FR-A/F800 (FR-A8AR)
 • Аналогов вход / изход, интерфейс на термистора (FR-A8AZ)
 • Адаптер за управление на клеми от A/F700 дo A/F800 (FR-A8TAT)

Външни опции

 • Входни реактори
 • Постояннотокови реактори
 • Изходни реактори
 • Синусоидни филтри
 • Филтри за електромагнитна съвместимост
 • Хармонични филтри
 • Регенеративни устройства
 • Спирачни модули
 • Блокове за стоящ монтаж - степен на защита IP20

Ползи за потребителя

Конструиран за продължителна експлоатация

  Охлаждащите вентилатори, изолираните биполярни транзистори (IGBT) и вградените кондензатори имат приблизителна продължителност на живота от 10 години. Функцията за управление на включването и изключването, позволява допълнително удължаване на срока на експлоатация на вентилаторите.
  Mitsubishi Electric успява да постигне тази продължителност на експлоатационния живот, благодарение на това, че управляваме целия процес на проектиране / производство / и продажби в рамките на нашата организация, с цел пълен контрол върху качеството.

3 години гаранция

  Ние предлагаме най-високо качество сред производителите на устройства за задвижване и това е нещо, с което ние в Mitsubishi Electric се гордеем. За да осигурим спокойствие на потребителите, както и за да покажем нашата ангажираност към удовлетвореността на крайните потребители, гамата FR‑F800 се предлага с безплатна 3 годишна гаранция.

Лесна реконструкция на предишни версии

Благодарение на правилата за висока съвместимост с предишни версии на Mitsubishi Electric Inverter, гамата FR‑F800 може да се използва директно като заместител на FR‑F500 и FR‑F700, тъй като размерите и монтажните точки са едни и същи.

Запазена е и структурата на параметрите, и може да бъде директно копирана от задвижване FR‑F700 на FR‑F800 с помощта на FR‑Configurator software.

Дори когато желаете да използвате отново оригиналния клемен блок на гамата FR‑F700, за да избегнете риска от промяна на сигналния проводник, е необходимо да използвате адаптер за клемния блок заради вградената функция за безопасност.

Безопасност на околната среда и електрическото съответствие

 • EN ISO13849-1:2015 PLe, Cat3 (from July 2018 production)
 • IEC62061:2005 / IEC61800-5-2:2007 / IEC61508 SIL2
 • IEC60204-1:2010 / IEC61800-5-2:2007 Категория на спиране 0
 • EN 50178 Електрическа безопасност
 • EN 61800-5-1:2007 Системи за задвижвания с регулируема скорост
 • EN 61800-3:2004 +A1:2012 2ра среда клас C3
 • EN50598-2 Клас IE2, Европейски стандарт Eco Design, 98% ефективност
 • EN50598-2 Клас IES2, комбинирана ефективност на двигател с променлива честота (VFD) и IE3/IE4
 • IEC60721-3-3 Клас 3C2/3S2 Защита на средата
 • EN 61000-3-12 с постояннотоков дросел
 • NEMA 1 / номинален коефициент UL-1
 • UL, cUL
 • cTick
 • EAC маркировка
 • съответствие със сертификация CCC
 • Profibus / Profinet , сертифициран от PNO
 • EtherNet IP / сертифициран от ODVA
 • Технологична група EtherCat Network / EtherCat
 • Мрежа CC-Link и CC-Link IE Field / сертифицирана от CLPA
 • Спецификация SEMI F47 за устойчивост на откази на входното напрежение на полупроводниково обработващо оборудване
 • Производителят на VSD, Nagoya Works, е сертифициран в съответствие с ISO 9001 и ISO 14000

FR-F800-E

Гамата FR-F800-E предлага свързване през 100Mbit Ethernet TCP/IP като стандарт. В допълнение към съществуващите мрежови опции, FR-F800-E предлага увеличени възможности за дистанционен мониторинг и настройка на параметри, както и лесна интеграция в съществуваща мрежова среда.

FR-F846-E2

FR-F846-E2 е самостоятелен вариант с IP55 на утвърдената серия FR-F800.