MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
FR-F846-E2 е самостоятелен вариант с IP55 на утвърдената серия FR-F800.