MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Продуктовата група MR-JE предлага разширени функционалности, като самонастройка с едно докосване, потискане на вибрациите и диагностика на съоръжението. Всичко това в едно удобно за използване серво решение.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Серво усилвател

Сервоусилвателите MR-JE 200VAC се предлагат с мощност до 3kW и приемат импулсен или аналогов интерфейс в един единствен модел, предназначен за бързо и лесно въвеждане в експлоатация и поддръжка.

Роторен серво мотор

Гама двигатели HG 200VAC, съвместими с MR-JE с мощност до 3kW и 2 типа двигатели за лесен избор, според изискванията за мощност или инерция за избор на най-подходящ усилвател и размер на двигателя.