MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Със своите надеждни параметри и гъвкавост за използване на приложения с общо предназначение, индустриалните компютри на Mitsubishi Electric от серия MELIPC дават нови възможности за Edge computing, координация на IT системи и управление на устройства.
Софтуерни продукти, подходящи за Edgecross Platform, платформа за Edge computing, позволяваща FA / IT сътрудничество.