MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Нови възможности за производствените предприятия чрез събиране и използване на данни

Съвместими софтуерни продукти с Edgecross, отворена софтуерна платформа за edge computing, позволяваща интеграция на производствената автоматизация (FA) и IT. Ние подобряваме работата с множество решения, използващи данни от производството.
Софтуер, извършващ обработка и използване на данни за производството, посредством функциите осигурени от Edgecross на ниво edge computing.
Софтуер, който лесно може да събира данни от разнообразни устройства.