MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

OPC UA Събиране на данни

Данните могат да се събират от OPC UA сървър.