MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Edge Приложения

Софтуер, извършващ обработка и използване на данни за производството, посредством функциите осигурени от Edgecross на ниво edge computing. Потребителите могат да изберат приложение спрямо нуждите си, мониторинг на производството, анализи или диагностика и др., от нашата гама продукти, покриваща всички изисквания.

MELSOFT MaiLab

Mitsubishi Electric’s Data Science Tool MELSOFT MaiLab is a data science tool that further improves manufacturing by replacing “human experience and intuition” with digital technology and enabling it to be easily incorporated into control systems.