MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

MELSOFT MaiLab

MaiLab предлага разнообразни методи за машинно обучение и статистически анализ, включително функции на изкуствения интелект като дълбоко обучение и множествен регресионен анализ, така че анализът на данни да може да се използва за различни цели. Освен това не се изисква програмиране, което прави решенията за анализ на данни лесни за прилагане.

Един софтуер за всички видове анализ на данни

Само този софтуер обхваща фазата на анализ на производствените данни в офиса и фазата на диагностика в производството въз основа на резултатите от анализа, така че е възможно да се прилагат моделите за обучение, получени от анализа на данните, директно онлайн в производството.

AI data scientist - система за подпомагане на анализи, базирана на AI, за всеки

Ползи за клиентите:
 • Много кратка фаза на обучение за софтуера, тъй като не се изискват специализирани познания, всеки може да се занимава с анализ на данни
 • MaiLab подкрепя клиента във всички фази на проекта за анализ на данни
 • Клиентите се възползват от MaiLab, тъй като много компании изпитват недостиг на работна ръка за анализиране на данни.
 • Клиентите имат възможност бързо и ефективно да подобрят ефективността на производството си.

  Потребителски интерфейс за анализ на данни със страхотно изживяване

  Ползи за клиентите:
  • Бърза възвръщаемост на инвестициите, тъй като софтуерът MaiLab е единен инструмент както за офлайн анализ, така и за диагностика в реално време, включително директна обратна връзка с производствения обект. Богати възможности за визуализация на данните.
  • Дълготрайност и устойчивост на проектирането и функционирането на MaiLab чрез интегрирани отворени концепции като езика за програмиране Python или уеб-базираната среда.
  • Гъвкавост чрез различни схеми за лицензиране (годишен абонамент за OPEX, безсрочен модел за CAPEX) и много различни сценарии за приложение.

  Tech Talks - MaiLab

  Процес на анализ

  MELSOFT MaiLab е инструмент, който позволява лесен анализ на данни в 4 основни стъпки.

  Офлайн анализ

  Стъпка 1: Създаване на набор от данни

  Първо, прочетете данните, които трябва да бъдат анализирани, в MELSOFT MaiLab и ги регистрирайте. Група от регистрирани данни се нарича "набор от данни".Наборът от данни може да бъде показан в различни видове графики, така че да може лесно да бъде проверен и от човешки очи, преди да се извърши диагностика с помощта на изкуствен интелект.

  Стъпка 2: Създаване на AI

  Извършва се обучение от набора от данни. Модел, който позволява диагностициране на неизвестни данни, се нарича "AI".Когато се избере "Какво искате да направите (цел)", закономерностите и правилата на данните се извеждат автоматично и MELSOFT MaiLab създава "AI".

  Диагностика в реално време

  Стъпка 3: Създаване на задачи

  Настройките за извършване на диагностика на неизвестни данни се наричат "задача".MELSOFT MaiLab ще определи методите за въвеждане/извеждане на данни и праговите стойности за това дали резултатите от диагностиката са добри или лоши. Точността се показва като резултат, който служи като насока за преценка.

  Стъпка 4: Изпълнение на задачите и наблюдение

  Можете да изпълнявате задачи и да наблюдавате състоянието на диагностика на неизвестни данни.Внедряването в оборудването може да се извърши лесно само с едно кликване. Потокът от данни и статусът на добра или лоша преценка могат да бъдат потвърдени на графичен дисплей чрез сървъра за обучение.

  Офлайн анализ

  Подгответе данните. (Създаване на набор от данни)

  За да се анализират данните и да се създаде моделът на диагнозата, е необходимо да се регистрират данните, подлежащи на анализ, в MELSOFT MaiLab. Група от регистрирани данни се нарича "набор от данни". Чрез регистрирането на набора от данни данните могат да се визуализират в таблици или графики и да се създават диагностични модели.

  Регистрацията на данни може да се извърши с прости операции с мишката.

  Оригиналният файл с данни, който трябва да бъде регистриран като набор от данни, се нарича "източник на данни".Източниците на данни, които могат да бъдат регистрирани, са текстови файлове във формат CSV и TSV.

  Създаване на правила за диагностика. (Създаване на AI)

  Извършване на предварителна обработка на набора от данни и създаване на изкуствен интелект чрез обучение в съответствие с методите за анализ.

  Интерактивно и лесно. Автоматичното създаване на AI спестява време и усилия

  Автоматичен 

  MELSOFT MaiLab избира оптималните методи за предварителна обработка и анализ въз основа на целите и съдържанието на набора от данни и автоматично създава AI. Изберете това, когато не знаете какъв метод за анализ да използвате за това, което искате да направите (цели). 

  Ръчно 

  При този метод вие сами избирате методите за анализ и създавате ИИ. Изберете го, когато е ясно какъв е подходящият метод за това, което искате да направите (целите).

  Завършете AI

  Пристъпете към създаване на задачата за извършване на диагностика в реално време, като се позовавате на показаните резултати и коментари, Когато обучението приключи, създаването на AI ще бъде завършено. Можете ръчно да промените завършения ИИ, за да го персонализирате с цел повишаване на надеждността.

  Можете да персонализирате изкуствения интелект, за да увеличите точността му.

  В MELSOFT MaiLab всеки процес на AI се извършва в блок, а потокът на обработка на AI се създава чрез свързване на блоковете. Можете да редактирате потока на ИИ, подготвен от функцията AutoML, за да го персонализирате свободно или да създадете оригинален ИИ от нулата.

  Оригиналната обработка може да се извърши с блокове на Python

  MELSOFT MaiLab е оборудван и с разширителни блокове, които са полезни за персонализиране на моделите за обучение. Можете също така да извършвате кодиране в Python, който често се използва при анализа на данни. Като извършвате персонализиране, можете да създавате модели за обучение с по-висока точност.

  Диагностика в реално време

  Внедряване в устройството (създаване на задача)

  Група от процеси (процесен поток), използващи създадения ИИ за извършване на диагностика на неизвестни входни данни и извеждане на резултатите от диагностиката, се нарича "задача" в MELSOFT MaiLab.* Проста задача може да бъде създадена автоматично чрез задаване на необходимите параметри за работата на всеки процес. 

  *Има 2 вида задачи: прости и сложни. За подробности, моля, вижте ръководствата.

  Когато използвате оборудване на Mitsubishi Electric FA, устройствата могат да бъдат определени директно

  MELSOFT MaiLab има висока степен на сродство с оборудването на Mitsubishi Electric FA.Тъй като може да се извърши директна спецификация на съвместими устройства, разполагането (подреждането) на устройствата също може да се извърши лесно.

  Състоянието се показва в реално време по време на изпълнението на задачата

  Резултатите от диагностиката са показани в линейни графики и кръгови диаграми.Резултатите от диагностиката и данните, въведени в AI, са показани в табличен формат.

  Конфигурация на системата/лиценз/работна среда

  Конфигурация на системата

  Събирането на данни и диагностицирането могат да започнат в MELSOFT MaiLab само с основен лиценз. Освен това системите могат да се конфигурират свободно в зависимост от мащаба на съоръженията, увеличаването на броя на потребителите за анализ и др.

  Лиценз

  Работна среда

  Учебна работна среда


  В минималната работна среда е възможно да се изпълняват методи като множествен регресионен анализ и т.н. с относително ниска обработка на изчисленията, когато не работят други инструменти. За изпълнение на методи като дълбоко обучение и др., които изискват много изчислителна обработка, е необходима препоръчителната работна среда.е

  АртикулМинималенПрепоръчителен
  КомпютърКомпютър, индустриален компютър, сървърКомпютър, индустриален компютър, сървър
  CPUЕквивалент на Intel® Core™-i3 или по-добърЕквивалент на Intel® Core™-i7 или по-добър*1
  Памет4 GB или повече16 GB или повече*1
  OSWindows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)
  64-битов64-битов
  Налично пространство за съхранение16 GB или повече64 GB или повече

  Работна среда за събиране/диагностика

  АртикулМинималенПрепоръчителен
  КомпютърКомпютър, индустриален компютър, сървърКомпютър, индустриален компютър, сървър
  CPUЕквивалент на Intel® Core™-i3 или по-добърЕквивалент на Intel® Core™-i7 или по-добър*1
  Памет4 GB или повече16 GB или повече*1
  OSWindows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)
  64-битов64-битов
  Налично пространство за съхранение16 GB или повече32 GB или повече

  *1 Изисква се, когато се изпълняват не само методи като множествен регресионен анализ и др. с относително ниска обработка на изчисления, но и методи като дълбоко обучение и др., които изискват много обработка на изчисления.