MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

В координация със съществуващата система, позволява IoT за производството с минимална инвестиция

В компактен корпус, с инсталиран Windows, за гъвкав монтаж в производственото помещение. Когато модулът се инсталира в съществуваща производствена система без комуникация, той е гейтуей за реализация на IoT в производството с минимална инвестиция.

MI1000

Компактният, 26 mm висок модул, осигурява компютърни функции. Инсталирането в съществуващо съоръжение е лесно, тъй като изисква минимално пространство, реализирайки IoT трансформацията на производството.