MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Гъвкава разширяема система, осигурява IoT, подходящ за производството

Оборудван с високо-производителен процесор и Windows, MI3000 спомага за подобряване на качеството, посредством мониторинг и събиране на производствените данни. PCI и PCI Express портове дават възможност за разширения и висока скорост на събиране на производствени данни и управление на устройствата.

MI2000

MI2000 извършва диагностика и мониторинг на производствените данни, спомагайки за подобрение на качеството. PCI и PCI Express® портове дават възможност за разширения и висока скорост на събиране на производствени данни и управление на устройствата.