MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

MI2000

MI2000 извършва диагностика и мониторинг на производствените данни, спомагайки за подобрение на качеството. PCI и PCI Express® портове дават възможност за разширения и висока скорост на събиране на производствени данни и управление на устройствата.