MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

MI5000

С две инсталирани операционни системи - VxWorks® и Windows®, един модул осигурява обработка на производствените данни и управление на устройствата в реално време. Мрежа CC-Link IE Field осигурява висока точност на управление на устройствата в реално време.