MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Лесна интеграция в съществуващи системи

FR-E700‑ENE с интегриран Ethernet

Със стандартна комуникация 100Mbit Ethernet TCP/IP & CC-Link IEF Basic, гамата FR-E700-ENE предлага на производителите на машини и системните интегратори разширени възможности за отдалечен мониторинг и настройка на параметрите на системата, както и лесна интеграция в съществуваща мрежова среда.

Характеристики и ползи за потребителя

По-ниски разходи

Стандартното Ethernet свързване намалява разходите за свързване на честотен инвертор към Ethernet мрежа без нужда от допълнителни модули. Свързването поддържа CC-Link IEF Basic и Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Поддържа циклична комуникация за улесняване на програмирането
 • Икономично свързване през Ethernet
 • Позиционира се на водещо място в TCP/IP пакета за смесена комуникация
 • Позволява разнообразни устройства, използващи TCP/IP, да се свързват към същата мрежа
 • Лесно отстраняване на грешки с функции за диагностика

Modbus/TCP

 • Адаптира се към индустриални Ethernet протоколи Modbus/TCP

Оптимална поддръжка за Industry 4.0

Вграденият Ethernet позволява на потребителите да се свържат към честотния регулатор през стандартни протоколи CCLink IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP и Modbus/TCP за управление и мониторинг на регулатора и настройка на параметртите.

 • Без нужда от специализиран софтуер
 • Подобрена сигурност с филтриране на IP обхвата
 • Директно свързване за управление със SCADA система
 • Дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки
 • По-бърза диагностика и поддръжка

Лесен достъп до всички инвертори от едно място

Със софтуера FR-Configurator2 на Mitsubishi Electric потребителите могат да търсят в мрежата свързани инвертори и да установят връзка с пълен контрол върху настройката на параметрите, записването/изтеглянето на параметри и мониторинга.

 • Директно свързване към TCP/IP мрежа с кабел или през WiFi
 • Сканиране на системата за откриване на инвертори FR-E700-ENE в мрежата
 • Пълен достъп до инвертора за настройка на параметри и мониторинг
 • Качване и изтегляне на набор от параметри

Просто окабеляване и обработка на данни

Възможността да се стандартизира мрежата с индустриален Ethernet опростява окабеляването и позволява същата системна инфраструктура да се използва за различни Ethernet-базирани протоколи. Това е изключително икономично и позволява лесно обновяване на машините.

Гъвкав достъп

В допълнение към директната Ethernet връзка, PC може да се свърже през USB порта на програмируемия контролер на Mitsubishi Electric. Предлага удобна и позната среда на инженерите, които извършват настройката на инвертора, както и на персонала по поддръжката.