MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

GT27 Модел

Високотехнологичен модел с мултисензорни жестови функции Капацитет на потребителската памет -> Памет за съхранение (ROM): 57 MB *1 -> Оперативна памет (RAM): 128 MB *2 Вградени USB хост и портове за USB устройства. *1 32 MB за GT2705 *2 80 MB за GT2705
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention