MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Периферно оборудване

В този раздел са представени комуникационни устройства, допълнителни устройства, опции и кабели, необходими за използването на интерфейсите човек-машина HMI от гамата GOT2000.

В този раздел са представени комуникационни устройства, допълнителни устройства, опции и кабели, необходими за използването на интерфейсите човек-машина HMI от гамата GOT2000.

Опции

Специален интерфейсен адаптер и кабели за операторските терминали серия GOT

Видео интерфейси

Допълнителни карти

Интерфейси и адаптери

Памет карти

Защитни покрития за екрани и стойки

Кабели

Специални кабели за свързване на клемите на графичните операторски панели

Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention