MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

GT SoftGOT2000

HMI софтуер, позволяващ функциите на GOT2000 да се изпълняват на персонален компютър или лаптоп.

Едно от големите предимства на софтуера GT SoftGOT2000 е способността за създаване на екрани, независимо от крайната им целева платформа (например хардуерна платформа като GOT2000 или платформа базирана на компютър, като GT SoftGOT2000).

GT SoftGOT2000 е HMI софтуерно проложение в рамките на GT Works3. Друго предимство на GTSoftGOT2000 е че той наследява високотехнологичните симулационни характеристики на GT Works3. Той може да бъде симулиран в самостоятелна конфигурация или съвместно с GX Simulator, свързващ и двата симулационни кода PLC и HMI за напълно интегриран подход.

  • Независими от платформата екрани за използване с базирани на софтуер HMI устройства или с базирано на хардуер GOT HMI оборудване.
  • Възможност за дистанционно наблюдение и работа през интранет LAN мрежа.
  • Записване на исторически данни в удобни формати
  • Възможност за комуникация с програмируеми логически контролери MELSEC чрез серийна комуникация, чрез USB (до порт на System Q), чрез карта CC-Link IE PC или Ethernet
  • Програмите Windows® и Microsoft® са достъпни от GT SoftGOT2000.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention