MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
HMI софтуер, позволяващ функциите на GOT2000 да се изпълняват на персонален компютър или лаптоп.

Едно от големите предимства на софтуера GT SoftGOT2000 е способността за създаване на екрани, независимо от крайната им целева платформа (например хардуерна платформа като GOT2000 или платформа базирана на компютър, като GT SoftGOT2000).

GT SoftGOT2000 е HMI софтуерно проложение в рамките на GT Works3. Друго предимство на GTSoftGOT2000 е че той наследява високотехнологичните симулационни характеристики на GT Works3. Той може да бъде симулиран в самостоятелна конфигурация или съвместно с GX Simulator, свързващ и двата симулационни кода PLC и HMI за напълно интегриран подход.

  • Независими от платформата екрани за използване с базирани на софтуер HMI устройства или с базирано на хардуер GOT HMI оборудване.
  • Възможност за дистанционно наблюдение и работа през интранет LAN мрежа.
  • Записване на исторически данни в удобни формати
  • Възможност за комуникация с програмируеми логически контролери MELSEC чрез серийна комуникация, чрез USB (до порт на System Q), чрез карта CC-Link IE PC или Ethernet
  • Програмите Windows® и Microsoft® са достъпни от GT SoftGOT2000.