MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Автоматичните прекъсвачи ниско напрежение на Mitsubishi имат съвременна функционалност за изключване и са подходящи за използване в широка гама приложения.
Моторните пускатели гама MS-T/N са екологични, могат да се използват в цял свят, компактни, лесни за употреба и безопасни.