MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Подходящи за превключване на двигатели при пускане и спиране. Стандартните модели съответстват на японските и на множество международни стандарти.