MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Моторният прекъсвач е устройство, което съчетава функциите на автоматичен прекъсвач ниско напрежение и на реле за термично претоварване

Обединяват функциите на автоматичен прекъсвач и реле за термично претоварване. Дават възможност за защита на веригите с двигатели от претоварване, отпадане на фаза и късо съединение. Предлагат още по-сигурно окабеляване и защита на двигателя.

Моторни прекъсвачи

Компактен дизайн, който позволява намаляване на размера на управляващото табло. Номиналната работна изключвателна способност при късо съединение е 10KA при напрежение 200-240VAC.

Опционални модули и аксесоари

Предлагат се множество опционални модули за моторни прекъсвачи.