MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Релета

Електромагнитни релета с повишена надеждност и удобство за употреба. Може да се използва като реле за управление на контакторите. Множество точки на контакт позволяват надеждно управление и предаване на сигнала.

Контакторни релета

Подобрена надеждност на контакта с две контактни точки. Монтират се на DIN шина и се използват за релеен контрол.

Опционални модули и аксесоари

Предлагат се множество опционални модули за контакторни релета.
Запитвания
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies