Контакторни релета

Подобрена надеждност на контакта с две контактни точки. Монтират се на DIN шина и се използват за релеен контрол.
Услуги
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies