MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Контакторни релета

Подобрена надеждност на контакта с две контактни точки. Монтират се на DIN шина и се използват за релеен контрол.
Запитвания
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies