MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Релета за моторна защита без защита от отпадане на фаза

Защитават двигателите срещу претоварване и блокирал ротор, като осигуряват безопасна експлоатация. Стандартните модели съответстват на японските и на множество международни стандарти.
Запитвания
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies