MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Защитават двигателите срещу претоварване и блокирал ротор, като осигуряват безопасна експлоатация. Стандартните модели съответстват на японските и на множество международни стандарти.