MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Въздушни прекъсвачи

Направете електрооборудването мултифункционално посредством въздушните прекъсвачи на Mitsubishi, които са подходящи за защита на главната верига. Въздушните прекъсвачи имат множество предимства, сред които е постигането на по-висока надеждност при превключване. Могат да се използват за разширяване на областта на съгласуване и селективност чрез увеличаване на номиналниия ток на устойчивост на късо съединение при употреба в главните вериги.

Въздушни прекъсвачи (ACB) AE-SW

Този прекъсвач се използва като главен прекъсвач на захранването в сгради, производствени цехове, кораби и други приложения, където отговаря на разнообразни изисквания.
Запитвания
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies