MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този прекъсвач се използва като главен прекъсвач на захранването в сгради, производствени цехове, кораби и други приложения, където отговаря на разнообразни изисквания.