MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Подходящи за разширяване на функциите на автоматичните прекъсвачи

Предлагат се разнообразни аксесоари за употреба заедно с прекъсвача. Те могат да се използват, за да направят прекъсвачите още по-безопасни и подходящи за приложението.

Вградени аксесоари AL, AX, SHT, UVT

Тези аксесоари се инсталират вътре в прекъсвача. Допълнителният контакт AX указва състоянието на контактите на автоматичния прекъсвач. AL индикира изключване на прекъсвача. SHT затваря дистанционно изключилия прекъсвач. UVT отваря прекъсвача при пад на управляващото напрежение.

Външна допълнителна ръкохватка, TC, HL, MD

Тези аксесоари се монтират извън прекъсвача. Аксесоарът управлява електрически ръкохватката на прекъсвача, или външната ръкохватка панела може да се използва за изключване.

Тестери за прекъсвачи

За гамата прекъсвачи WS-V от 125 до 250A, това устройство може да се използва за извършване на тестове за изключване, както и за мониторинг и регулиране на работните характеристики.