MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Автоматични прекъсвачи за приложение основно във фотоволтаични системи

Автоматичните прекъсвачи с лят корпус за постояннотокови вериги се предлагат с номинален ток от 63A (600VDC) до 800A (1000DVC). Автоматичните прекъсвачи с лят корпус за постояннотокови вериги се използват предимно в постояннотоковата страна на фотоволтаичните системи или за DC приложения в електроразпределителни системи, например в центрове за обработка на данни.

Автоматични прекъсвачи с лят корпус за постояннотокови вериги NF-HD

Предлагат се различни модели. Гама HDV DC600V (63, 125, 250AF) Гама HDVA DC750V (125, 250AF) Гама HDW DC750V (3-полюсни), DC1000V (4-полюсни) (400, 800AF)