MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Прекъсвачът с дефектнотокова защита (ELCB) се използва за защита на хората срещу поражения от електрически ток и за предотвратяване на пожар. Също така те имат същата функция като MCCB.