MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Нишкови електроерозийни машини

Богата гама, покриваща разнообразни приложения от обработка на детайли до ултрапрецизна обработка на отливки. Mitsubishi Electric гарантира повишена продуктивност посредством цялостни решения, включващи машини, електрозахранване, адаптивно управление, системи за автоматизация и мрежова комуникация.

MX600

Най-висока точност маслена баня. MX600 поставя нови стандарти в жичната ерозия с гарантираната надеждност от Mitsubishi Electric.

MP Connect

MP1200 Connect / MP2400 Connect Модел висок клас, предлагащ свръхпрецизна обработка.

MV-R Connect

MP1200 Connect / MP2400 Connect С висока точност, многоцелеви Wire Cut EDM (жична електроерозия), с изключителна надеждност и ниски експлоатационни разходи.

MV-S NewGen

MV1200R Connect / MV2400R Connect / MV4800 R Connect С висока точност, многоцелеви Wire Cut EDM (жична електроерозия), с изключителна надеждност и ниски експлоатационни разходи.

FA Large серия

FA40V ADVANCE / FA50V ADVANCE Осигурява значителна площ за движение на машината и висока устойчивост при обработка на големи детайли.