MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
LASORTING предефинира стратегията за автоматизация при обработване на листов метал: цялостен подход с една-единствена, интегрирана и мултифункционална система, способна да контролира пълния прозводствен процес - от рязане и сортиране, до складиране на готовите части. Плод на сътрудничеството между Mitsubishi Electric и ASTES4, LASORTING предлага синтез на върхови технологии за 2D лазерно рязане и гъвкава автоматизация. Вдъхновението за проекта дойде от простата идея за издигане на индустриалната ефективност и производителност на ново ниво.

LASORTING

LASORTING осигурява непрекъснатост на производството, спрямо натоварването на лазера, сортиране и складиране. Бързите и взаимосвързани процеси Ви помагат да останете конкурентноспособни. Без необходимост от допълнително наблюдение, LASORTING позволява оперативност 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Постига се по-висока или стабилна производителност с по-ниска себестойност.