MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Надеждна, сигурна и пълна защита за цялото електрическо оборудване

Осигурява надеждна, сигурна и пълна защита и управление на елктрическо оборудване - двигатели, генератори и трансформатори в индустриални приложения и предлага вградени Вх/Изх, логически контролер и комуникация с PLC/SCADA
Ефикасна защита и управление на двигатели НН и СН, плюс основните електрически защитни функции
Цялостна защита на електроразпределението ниско и средно напрежение
Комплексна защитна система с разширени възможности за трансформаторни и генераторни приложения за безопасност
Комуникационни +Вх/Изх разширителни модули, ТТ/НТ, сензори за повреда на изолацията, HMI, и др.