MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Ефикасна защита за електроразпределителни системи, с основно приложение в КРУ СН и разпределителни табла НН Сигурна и надеждна защита за всички видове електрическо оборудване и апаратура за електроразпределение, предлагаща широки възможности за диагностика, мониторинг и управление >45 ANSI защитни функции в едно реле, плюс енергийни измервания до 31-ви хармоник с 4x ток, 4x напрежение и 1x ток на земно съединение входа, Програмируеми логически функции, Блокове ТТ за различни номинални токове (с детекция на напрежението) и ТТ с "essence" баланс, Вгрраден порт за PLC / SCADA на базовия "core" модел