MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Advanced, complex protection for critical electrical generation and distribution assets such as generator and transformers Надеждна, комплексна и мощна защита за диференциална и други защити, предлагаща пълна диагностика, мониторинг и управляващи функции, >55 ANSI защитни функции в едно реле, електрически измервания до 31 хармоник - входове 8x ток, 8x напрежение и 2x ток в неутралата, Програмируеми логични функции, ТТ модули за различни стойности на тока (с детекция на напрежение) и ТТ за 'essence' баланс, Вграден порт за PLC / SCADA както при 'core' модела