MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Измервателни модули за енергоспестяване на работното място

Тези модули се използват за прецизен мониторинг на енергия, необходим за намаляване на енергийните разходи. В комбинация с токов сензор-трансформатор, те лесно могат да се поберат в оборудването, което искате да измервате.

Енергоспестяващ Измервателни модул - EcoMonitorLight

Продуктът има интегрирани функции за измерване, визуализация и настройка на параметрите за измерване. С функцията за комуникация през RS-485 (MODBUS(R) RTU комуникация) може да се реализира комуникация със сървър и функции за енергиен мениджмънт с възможно най-малко персонал.