Енергоспестяващи модули Модули за Измерване на енергия

Измервателни модули за енергоспестяване на работното място. Тези модули се използват за прецизен мониторинг на енергия, необходим за намаляване на енергийните разходи. В комбинация с токов сензор-трансформатор, те лесно могат да се поберат в оборудването, което искате да измервате.

Енергоспестяващ Измервателни модул - EcoMonitorLight

Продуктът има интегрирани функции за измерване, визуализация и настройка на параметрите за измерване. С функцията за комуникация през RS-485 (MODBUS(R) RTU комуникация) може да се реализира комуникация със сървър и функции за енергиен мениджмънт с възможно най-малко персонал.
Услуги
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.