MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Продукт за измерване на количеството електрическа енергия

Удобна експлоатация и прегледно проследяване на показанията от MITSUBISHI. Устройствата предлагат последните технологични постижения в прецизността и издръжливостта, в съчетание с опростено представяне на показанията, и позволяват бърз и прецизен мониторинг на електрозахранването или на експлоатационното състояние на съоръжението. Измервателите на Mitsubishi могат да бъдат използвани за широк спектър от приложения.

Електронни мултимери (Гама ME96)

Функции за високо прецизен мониторинг от ASIC –специална разработка на MITSUBISHI; 3 цифрови дисплеи и 1 голям барграф индикатор дават възможност за удобен прочит на до 4 стойности; широк спектър от функции на изхода, като данни от измервания или аларми; Функции за комуникация Modbus (стандартна) и CC-Link за поддържане на отворени мрежи.