MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Функции за високо прецизен мониторинг от ASIC –специална разработка на MITSUBISHI; 3 цифрови дисплеи и 1 голям барграф индикатор дават възможност за удобен прочит на до 4 стойности; широк спектър от функции на изхода, като данни от измервания или аларми; Функции за комуникация Modbus (стандартна) и CC-Link за поддържане на отворени мрежи.

Електронни измервателни уреди и устройства

ME96SS измерва и показва всички важни стойности на системата за електроразпределение ниско / средно напрежение. Чрез опционални плъгин модули могат да бъдат добавяни отдалечени входове/изходи и отворена мрежова комуникация. Отдалеченият вход/изход се използва за мониторинг на състоянието на автоматичния прекъсвач в лят корпус (MCCB) или въздушния автоматичен прекъсвач (ACB) или за енергийни броячи. Той осигурява пълна интеграция в CC-Link или Modbus мрежа и следователно позволява намаляване и оптимизиране на енергопотреблението посредством управление с програмируем логически контролер.

  • Компактни размери в съответствие с DIN
  • Лесен за четене дисплей и лесна експлоатация
  • Гъвкавост на използването и модулно разширение

Висока производителност и кристално ясен дисплей

  • Функции за прецизен мониторинг от специализираната ни интегрална схема за специфични приложения (ASIC):Мониторинг на горна и долна граница за до 4 позиции, мониторинг на хармоници, измерване на получена / доставена активна енергия
  • Лесни за четене функции на дисплея:Възможност за показване на 4 позиции, функция за автоматично изключване на фоновото осветление
  • Разнообразие от изходни функции, от измерване на данни до алармена сигнализация:Изходна функция за 7 позиции, регулируема продължителност на импулса, импулсен изход в две точки, настройване на диапазона на аналогов изход
  • Комуникационни функции за поддържане на отворени мрежи:ModBus комуникация, CC-Link комуникация
  • "Високотехнологични, но същевременно опростени" оперативни функции:Опростени настройки, опростени операции