MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Вече съвместими с нови продукти за автоматизация на производството, роботите на Mitsubishi поддържат различни интелигентни приложения във високотехнологични области.