MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този, базиран на компютър, софтуер за програмиране на роботи се използва с всички роботи на Mitsubishi. Програмиране, мониторинг и отстраняване на грешки са само някои от функциите, които този мощен софтуерен пакет предлага.

Програмирането вече е лесно

RT ToolBox3 е средата за програмиране на всички роботи на Mitsubishi Electric. Тя позволява на потребителите да създават програми в рамките на минути на езиците за програмиране на роботи MELFA BASIC IV, V и VI (в зависимост от модела).

Пълна инженерна поддръжка

RT ToolBox3 поддържа всички процеси от пускане в експлоатация през отстраняване на грешки до следене на състоянието на робота в работен режим с цел откриване на неизправности. Това включва програмиране и коригиране на програмата на робота, проверка на функционалността му преди пуск в експлоатация, изчисляване на времето на цикъла и предварително тестване на робота.

От програмиране до пуск и поддръжка

Благодарение на функцията за прогнозиране на превантивна поддръжка, която информира потребителите за времето на смазване и за живота на батерията на робота, движенията на робота, експлоатационното състояние, входящите сигнали и серво-състоянията могат лесно да бъдат наблюдавани. Допълнителната функция за възстановяване на данните за местоположението намалява времето на престой в случай на грешка.

Функции за симулация

RT ToolBox3 е в състояние да симулира създадени програми за до осем робота. Можете да проверявате движенията на роботите и да измервате времето на цикъла. Симулационната функция е полезно средство за извършване на предварителни проучвания за работата на роботите. В допълнение, сигналите могат да бъдат свързани с GX Works3 за лесна симулация на производствени линии.

RT ToolBox3 Pro

RT ToolBox3 Pro се интегрира със SolidWorks®, за да се възползва от всички усъвършенствани функции на пакета програми 3D CAD. Тези мощни софтуерни инструменти ви помагат да планирате, програмирате и тествате вашия проект. Проверката за достъпност ви помага в ранните етапи на планиране да изберете най-подходящата система на робота за всяко задание. Разместването на роботите и другите работни компоненти в симулационен режим позволява лесно да оптимизирате вашето приложение.

Автоматично създаване на програми за роботи

Чрез зареждане на 3D CAD данни за съответния детайл в SolidWorks® и настройване на условията и зоните за обработка, данните за заучаване на позицията и програмите за движение на робота могат да бъдат генерирани автоматично. RT ToolBox3 поддържа дори програми за работни части със сложни форми, които изискват множество данни за заучаване на позиция.

Автентична среда за симулиране

Програмите за роботи могат да бъдат тествани директно в симулационната среда, така че действителната работна клетка да не трябва да се изважда от производствения процес за тестване. По време на симулацията има активна проверка на риска от сблъсък на робота с периферно устройство и може да бъде специфициран с кликване върху устройството. Линията на движение на робота се визуализира с линия в пространството.