MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Emulate3D

Емулационен и симулационен софтуер, за намаляване на времето и разходите по въвеждане в експлоатация за контролери и други устройства на Mitsubishi

Тестването на система за управление може да бъде сложно и скъпо поради редица причини, а често изпитването на управленията не може да започне, докато системата не бъде физически пълна и инсталирана. Подмяната на реален хардуер с оборудване от Emulate3D, от Emulate3D Ltd - наш партньор в e-F@ctory, помага на потребителите да идентифицират и да се фокусират върху въпроси, свързани със системата за управление. Понеже изпитването на управленията в автономен режим (offline) може да се извършва в ранен етап на цикъла на проекта, Emulate3D дори предоставя възможността за нанасяне на промени по оформлението или оперативността, с цел подобряване на системата без прекъсване на производството.

Моделите могат да бъдат генерирани от данни, прочетени от CAD файлове, плоски файлове или бази данни, с автоматизиране на процеса на създаване и елиминиране на грешки при компилирането с едно действие. Предложените от системата за управление промени към съществуващите системи могат да бъдат надеждно проверени, докато системата продължава да работи в текущата си конфигурация. С помощта на измервателите за потребление на енергия, дори можете да намалите въглеродния отпечатък на вашата система.

Изпитване на всички приложения за управление в реално време

Със своя софтуер MX Components, Mitsubishi Electric предлага интерфейси за свързване на хардуер на Mitsubishi с програмата на машина и нейната симулация. Emulate3D поддържа всички функции на MX Components и добавя динамично измерение на тестването на управленията, с тестова среда, неразличима от реалната от гледна точка на системата за управление, осигурявайки на потребителите още по-голяма добавена стойност.

Моделите на топологията на Emulate3D са проектирани да изглеждат и работят точно като реалните системи, които представят, осигурявайки валиден тестов стенд за системата за управление. Това е перфектното емулационно и симулационно решение за гамата контролери, роботи и инвертори на Mitsubishi Electric.

Кой има полза от това?

Тестването на управления Emulate3D позволява на интеграторите да създават, проверяват и валидират системите за управление по надежден начин и в независим режим (offline). Резултатът е по-цялостно тествани и стабилни системи за управление, предоставени на време и съобразно спецификациите на клиентите. За интеграторите това означава по-ниски разходи за внедряване и поддръжка, а за крайния потребител - навременно стартиране на производството, по-добри времена за достигане на пълна производителност и по-малко смущения по време на експлоатационния живот на системата.

Намаляване на инвестиционния риск, свързан с вашия проект за автоматизация, чрез използване на тестовете на управления Emulate3D за съкращаване на времето и разходите по въвеждане в експлоатация.

Emulate3D