MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Alliance

Алиансът e‑F@ctory е неразделна част от платформата e‑F@ctory. Глобалната мрежа включва както производители на индустриални компоненти, така и специализирани системни интегратори и разработчици на софтуер. Тези партньорски компании сътрудничат на индивидуално ниво, за да предложат гъвкави, оптимизирани решения на разнообразни клиентски изисквания. В Алианса участват над 300 компании от цял свят.

Търсене на партньор

e-F@ctory Alliance partners in EMEA

всичко
всичко
Интегриране на системата Adroit (MAPS) SCADA в софтуерния на Mitsubishi Electric
Where precision is needed, direct drives from Akribis
Кратко време за цикъл и иновативни системи за захранване за почти всеки тип части, в сътрудничество с робота на Mitsubishi Electric
IT инфраструктура и системи за управление, способни да използват продуктите на Mitsubishi Electric за свързване на производствения цех към предприятието
versiondog - change management. Automated backup and version control for automated production
innovating automation: Advanced Sensor Solutions, intelligent Networking Systems.
CC-Link IE TSN – The Future of Open Industrial Ethernet
Високотехнологична отворена среда за програмиране и управление, която може да бъде развивана директно в контролера С на Mitsubishi Electric (iQ платформа)
Високоскоростен делта робот за захващане и позициониране с ефективна интеграция в Mitsubishi Electric Controller
Иновативни системи за наблюдение за широк спектър от приложения, особено такива, свързани с роботи и решения за движение на Mitsubishi Electric.
Elements for IoT – the complete digital twin platform for smart factories from shop floor to enterprise
Дистанционни телеметрични протоколи, базирани на C Controller
Vision guided machining and robotics
Parallel engineering system which provides consistent implementation of functional engineering
flexfactory – the very best in flexible feeder systems
Lifelong precision with high dynamics. High-precision planetary gear technology for direct integration of Mitsubishi Electric servo motors.
Бързо и не скъпо решение за присъединяване на автоматизационни устройства на Mitsubishi през богата гама стандартизирани индустриални мрежи
Иновативното решение за добавяне на Ethernet възможности към програмируеми логически контролери на други производители, може да бъде използвано в комбинация с MES IT технологията на Mitsubishi, с цел по-голяма свързваемост.
Базирана на рецептури система за управление / обработка на партиди, директно работеща при модулни програмируеми автоматизационни контролери (PAC) на Mitsubishi Electric
High-performance embedded PC for scalable automation and drive systems
Ефективно управление с висококачествени сензори на CNC и моушън системите на Mitsubishi Electric в проекти за обновяване и в новоизградени системи
Този пакет за управление на водопречиствателните дейности е напълно интегриран с GX IEC Developer и платформата за управление iQ Works на Mitsubishi Electric
Водещ доставчик на стандартизирани MES решения за дискретно производство. Работи „безшевно” с продуктите на Mitsubishi Electric за свързваемост на предприятието.
Customized and innovative machines based on the high-end quality automation systems from Mitsubishi Electric
Optimized automated system performance with PROSYST
Integration of web services into the control level of your plants
Водещ производител на шкафови системи, предлагащ директно изрези, подходящи за GOT терминалите на Mitsubishi
Turnkey Vision Inspection Systems enabled by Robovision Deep-Learning Platform and Mitsubishi Electric Automation
Easy and Simple programming of Automation applications within plant floor controllers
From Things to Outcomes – Linking operational data with business information to drive real value and differentiation with new business models.
Advanced condition monitoring for Overall Equipment Efficiency (OEE)
Експерт в решенията за електромагнитна съвместимост (EMC), предлага специализирани филтри за честотни преобразуватели от Mitsubishi Electric
Сигурни и лесни за използване решения за отдалечен достъп, напълно интегрирани със системите за автоматизация на Mitsubishi Electric
Sensor technology and image recognition in production for Industry 4.0
Efficient automation with motorless electric drives
Решението гарантира пълна съвместимост с продуктите за индустриална автоматизация на Mitsubishi Electric със софтуер за OPC сървър
Прецизно управление на процеси за ефективно управление на общинските водоснабдителни и разпределителни системи
Imagine the possibilities of image recognition
MES IT имнтерфейс за iQ Platform осигурява възможност за директно свързване от производствения цех към бизнес системи, като Oracle, DB2 и т.н.
Модулен робот и симулациoнен софтуер за автоматизация, възможни за интегриране с всички роботи на Mitsubishi
Висококачествени редуктори на Wittenstein alpha, интегрирани със системните решения на Mitsubishi Electric