MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Допълва по гъвкав начин различни настройки. Този модул за контрол на температурата осъществява оптималното й управление.