MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Оператор на сайта по смисъла на раздел 5 TMG
Mitsubishi Electric Europe B. V.
Немски клон
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Germany
Телефон: +49 (0) 2102 / 486-0
Факс: +49 (0) 2102 / 486 - 1120
E-Mail: news-fa-emea@meg.mee.com 
Уеб сайт: emea.mitsubishielectric.com/fa

Търговски регистър:
Регистрационен съд: Областен съд на Дюселдорф
Регистрационен номер: HRB 43767

Изпълнителни директори:
Yoshiyuki Kibushi, Shunji Kurita, Masami Kusano, Sotsuo Miyoshi, Eric Pellerin, Hartmut Pütz, Andreas Wagner

ДДС номер съгласно раздел 27 a от закона за ДДС на Германия:
DE 812014616

Отговорник за съдържанието, съгласно раздел 55 (2) RStV:
Hartmut Pütz
(същия адрес като по-горе)

WEEE регистрационен номер: 928 414 01

Авторско право и атрибуции за снимките:
Освен ако не е указано изрично, съдържанието на bg.mitsubishielectric.com/fa/bg е защитено с авторско право. Ако използваните снимки не са направени вътре във компанияте, те са с атрибуция за автора, или са указани по-долу. Използването на снимки на сайтове на трети страни е разрешено само в рамките на съответния авторски лиценз.

Управление на уеб сайта:
Андреа Интвен
(същия адрес като по-горе)

Техническа реализация:
freshcells systems engineering GmbH