MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

За максимална възвръщаемост на инвестицията

Автоматизационната платформа iQ на Mitsubishi е хардуерът, способстващ за нашата e‑F@ctory концепция. Това е автоматизационна стратегия, разработена на базата на глобалния ни производствен опит. Ключовите предимства на iQ са:

  • Сведен до минимум TCO (общ разход по експлоатацията)
  • Гладко интегриране
  • Максимална производителност
  • Прозрачни комуникации

Как iQ Platform може благоприятно да се отрази на работата ви

iQ е първата в света автоматизационна платформа, която в един контролер комбинира всички ключови типове автоматизация. Предотвратява разпиляването на ценни инженерингови ресурси и се стреми да накара системи от различни производители да работят заедно. Благодарение на iQ, Mitsubishi се грижи за системната интеграция. iQ предлага голяма група от различни видове контролери, гладко работещи заедно в една и съща дънна платка. Сега вашият инженерен персонал ще може от самото начало да се съсредоточи върху нуждите на самото приложение.

Съкращаване на разходите

iQ намалява разходите ви на всеки етап от експлоатационния живот на автоматизационните устройства. Найнапред, високото ниво на интеграция и серията инженерингови инструменти на iQ Works, съкращават технологичното време на проекта. Благодарение на мощните симулационни инструменти и намаленото програмиране, iQ Works позволява дадена система да бъде побързо разработена и пусната в експлоатация. iQ Works поддържа всички ключови типове iQ управление: PLC, motion, или дори HMI screen design.

Повече, по-бързо

Централните процесори на iQ са водещи по ефективност в промишлеността. Те са комбинирани с високотехнологична архитектура на дънната платка, с цел оптимизиране на системните комуникации, което позволява по-бърза възвръщаемост на инвестицията (ROI), като следствие от намаляване на продължителността на циклите и повишаване на производителността. Процесорите на програмируемите логически контролери на iQ изпълняват програми за микросекунди, като през това време управляват хиляди входове/изходи (I/O). Високотехнологичните способности за движение управляват едновременно десетки оси през безшумната 50Mbit/s мрежа SSCNET/III. В приложенията в хранително-вкусовата и питейната промишленост, това елиминира пакетиращи системи на механичен принцип. Конструкцията на машината е опростена; производствените времена са по-къси и задачите се променят по-бързо. Отраслите, в които се изисква автоматизирано сглобяване се възползват от iQ интегрирането на роботен контролер, включващ всички характеристики. Комбинирането на процесно и дискретно управление в една система, дава възможност на iQ да управлява редица хибридни приложения. Един контролер може лесно да управлява дори комплексни системи, като трансферни линии, изискващи управление на машинни процеси, движение и последователност.

Свободен поток на информацията

iQ е съвместим с голямо разнообразие от мрежи за организиране на цялостните системи в завода. Сред тях са отворената CC-Link архитектура, осигуряваща плавен информационен поток през всички нива на завода, до IT системите на предприятието и още по-далече. Освен това iQ напълно се възползва от CC-Link IE, първата в света гигабит Ethernet отворена автоматизационна мрежа. Вашата мрежа вече няма да ограничава производителността на предприятието ви, тъй като информацията става наистина достъпна за тези, които имат нужда от нея.

iQ за вас

Последната ключова точка е мащабируемостта на iQ. Макар и способен да осигури автоматизацията на цели линии, той се чувства "у дома си" и когато управлява отделни машини. Когато високата ефективност на системи с малък мащаб е от най-съществено значение, конфигурирайте платформата като единствен PLC или motion контролер. От каквото и да имате нужда, съществува iQ решение, което съответства точно на него.