MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Мащабируеми решения за свързване в облак

Интернет на нещата

Глобалната конкуренция във всеки индустриален бизнес води до необходимост от подобряване на производителността, увеличаване на гъвкавостта и бързината на реакция, повишаване на качеството на продуктите и намаляване на отпадъците. Това може да се постигне само с изграждането на информационна платформа и интегрирането на данни от по-широка гама компоненти за управление и полеви устройства. Всичко това беше предпоставка за появата на индустриалния Интернет на нещата. Създаването на информационна платформа е в центъра на инициативите за "умни фабрики" , като дефинирането на Industry 4.0 в Европа и Консорциумът за индустриален интернет в САЩ, както и Инициативата за революция в роботиката в Япония.

С увеличаване на обемите от данни, изчисленията в облак се разглеждат като ключов фактор в дигиталната трансформация на индустрията. Cloud-базираните услуги за съхранение и обработка на данни могат да осигурят по-надеждно, мащабируемо и достъпно събиране и разпределяне на данни от локалните IT платформи, със значително по-голяма прозрачност и съгласуваност между компонентите в цялата верига. Въпреки това съществуват притеснения по отношение на собствеността и безопасността на данните.

Mitsubishi Electric заема челни позиции в разработването и внедряването на технологии за дигитална трансформация на производствените процеси. Доказани решения, изградени върху концепцията за e‑F@ctory или разработени в партньорство с e‑F@ctory Alliance, предлагат иновативни решения за индустриалния Интернет на нещата и за справяне с проблемните въпроси. Тези решения не само имат за цел да отговорят на изискванията за изчисления в облак, като предлагат лесен и сигурен достъп до различни типове облачни услуги, но и позволяват на потребителите да се възползват от т.нар. edge computing като допълнение към облака посредством контролера Mitsubishi Electric C и технологиите MES IT.

Edge computing

Докато облакът представя "голямата картина" на индустриалния Интернет на нещата, той не е толкова подходящ да поддържа приложения, които изискват отговор в реално време. Решението на Mitsubishi Electric е edge computing, където данните от интелигентните устройства могат да се обобщават, филтрират, обработват преварително и анализират директно вътре в платформата за автоматизация, като елиминират закъснението и изчакването на облака и без нужда от индустриален хардуер за тежките производствени условия.

Информацията, събрана от полевите сензори, задвижвания, програмируеми контролери, мехатронни системи и устройства за енергиен мониторинг могат да се анализират в контролера Mitsubishi Electric C и интерфейсните решения MES. Така данните могат незабавно да се предоставят на процесите, на които са необходими, и/или да се изпратят към системи на по-високо ниво в предприятието за оптимизиране на веригата за управление на доставки, подобряване на управлението на производството и провеждане на симулации на производствените процеси.

Обработването на информацията с критично време за реакция в самата система за автоматизация и предварителната обработка на информацията, необходима на по-високо ниво в предприятието или в облачните системи също намалява изискванията за широчина на честотната лента на IT инфраструктурата и дава по-големи гаранции за сигурност, и елиминира проблемите с локалните разпоредби за обработка и съхранение на данни.

Услуги в облак

Услугите за Edge computing и изчисления в облак са взаимно допълващи се, като производителите се стараят да интегрират двете, за да се възползват от пълния потенциал на индустриалния Интернет на нещата.

Предлагат се много и различни cloud решения, от най-големите и най-популярните до стотици специализирани решения, нишови cloud приложения, както и специално разработени cloud-базирани услуги за анализ. Със своя e-F@ctory подход, Mitsubishi Electric поддържа връзка с всяка от тези облачни услуги.

OPC UA сървър/клиент

Структурата OPC UA позволява свързване към Microsoft Azure Cloud чрез мост към клиента AMQP. Използването на отворен стандарт OPC UA намалява сложността на системата, като предоставя рентабилна, здрава и сигурна интеграция в облак. Информацията се събира от OPC UA сървъри и се предава към и от облака чрез моста.

IoT конектор

Cloud конекторите осигуряват проста връзка от производството към специализираните облачни услуги. Тези модули се свързват с производството чрез контролери през Ethernet и предават информация към и от облака през SMTP. За разработването на облачни конектори Mitsubishi Electric работи с e-F@ctory партньори като Adroit, eWon и Secomea, но има и съвместими продукти на трети компании като TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

Технологията MAPS SCADA на Mitsubishi Electric предлага директна интеграция в Microsoft среда, с директна поддръжка от технологиите за свързване на Microsoft и VB-Script, както и с OPC UA. MAPS предлага висок клас решения за събиране на данни, edge computing и интеграция в различни облачни системи.

Със сървър за приложения

Сървърът за приложения на Mitsubishi Electric C поддържа множество интерфейси за уеб комуникация, като предлага опростена интеграция с Hana или други облачни услуги. Той предлага и платформа за edge computing, използвайки C Controller за събиране и предварителна обработка на критична за производството информация в средата за управление, като изпраща само релевантна, предварително филтрирана информация към облака. Така облачните услуги могат да се използват по най-ефективния начин, като включително получават достъп до анализи от мобилни устройства.

Практически приложения

Като пример за успешна практика, Mitsubishi Electric извършва симулация на производството в кибер физическа система в своя завод Кани в Япония, като непрекъснато сравнява симулацията с реалните стойности на производство. При отклонение на реалните стойности от тези на симулацията, се извършват настройки на производствената среда, за да се поддържа качеството и производителността, да се елиминират загубите и нуждата от преработка. Тази иновативна комбинация от изчисления в облак и edge computing е ключов фактор за устойчиво развитие.