MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Системи за електрозахранване

Доказани и надеждни системи за електрозахранване в световен мащаб

Системи за електрозахранване

Със своето богато портфолио технологии средно напрежение, компанията Mitsubishi Electric е позната в цял свят като доставчик на безопасни, надеждни и стабилни системи за електрозахранване. Иновациите на компанията се коренят в далечната 1951 с разработването на маслените прекъсвачи тип V за приложение в разпределителни мрежи за свръхвисоко напрежение. Mitsubishi Electric продължава да се фокусира върху най-съвременните технологии за електроразпределение, като насърчава индустриализиацията и защитата на околната среда с помощта на устойчиви технологии.

Нашите решения за електроразпределение включват:

 • Енергиен мениджмънт
 • Системи за електрозахранване
 • Енергийноефективни задвижвания за двигатели
 • Защита на електрическите инсталации и оборудването
 • Инженерингови услуги и поддръжка

Mitsubishi Electric предлага решения за широка гама приложения за комутация и защита във всички индустриални сектори и за всички видове напрежение в търговски и обществени сгради, за възобновяеми енергийни източници, обществена инфраструктура, производители на енергия, минни съоръжения и електроразпределение.

Електроразпределение

Независимо дали става дума за индустриални процеси или за сгради, надеждното електрозахранване е от решаващо значение. Дори краткотрайните прекъсвания и пикове в захранването може да имат сериозно отражение, затова внедрените технологии трябва да осигуряват детекция и да предлагат решение при най-малкото отклонение, за да гарантират безопасно и коректно функциониране на съоръжението. Портфолиото на Mitsubishi Electric включва широка гама от продукти и системи от уредби средно и ниско напрежение, подстанции и системи за защита, до цялостни системи за енергиен мениджмънт и мониторинг.

Mitsubishi Electric полага усилия за осъществяване на икономии на енергия, намаляване на емисиите на CO2 и други парникови газове с пълна гама системи за електрозахранване: за производство, пренос и разпределение на енергия и решения за намаляване на потреблението на енергия в индустрията, мините и търговските сгради. Решенията включват:

 • Системи за енергиен мениджмънт и управление на мрежи
 • Апаратура за пренос и разпределение високо напрежение
 • Апаратура за стабилизиране на електрозахранването
 • Системи за защита и наблюдение на захранването
 • Трансформатори

Кликнете тук here и научете повече за апаратурата средно напрежение

Електрозахранване на индустриални съоръжения

Продуктите средно напрежение на Mitsubishi Electric са проектирани да осигурят максимална безопасност, енергийна ефективност и непрекъснатост на захранването. Нашето портфолио включва широка гама разпределителни уредби, честотни инвертори, защитни релета и подстанции за приложение в екстремни и сурови експлоатационни условия.

Разпределителните уредби средно напрежение на Mitsubishi Electric са изцяло типово тествани и сертифицирани от независими органи за използване на технология с въздушна изолация, която предпазва околната среда и елиминира вредния газ SF6. Всяка от нашите уредби средно напрежение, както и прилежащото оборудване – в това число вакуумните прекъсвачи, дизайна на уредбата и шините – поставят стандарти за продължителна, безпроблемна и безопасна експлоатация.

Уредби средно напрежение

Въздушно изолираното КРУ средно напрежение MS-EBG на Mitsubishi Electric е ключов компонент в системите за електроразпределение, независимо дали са предназначени за индустриални приложения, обществена инфраструктура, административни или жилищни сгради.

Разработени специално за приложения, съответстващи на стандарта IEC 62271-200, КРУ MS-EBG са тествани стриктно за съответствие с този стандарт и предлагат:

 • Безопасно и надеждно електрозахранване
 • Номинално напрежение от 3.3kV до 24kV
 • Номинален ток на шините от 630A до 4000A
 • Номинален ток на кратковременно претоварване на шините до 63kA/1s

Изключително надеждният дизайн и изработка на уредбите MS-EBG намира отражение в класификацията на вътрешната дъга от 50kA/1s, което я прави една от най-сигурните и безопасни уредби тип AIS, които в момента се предлагат на пазара.

Характеристики на КРУ MS-EBG

 • Фабрично асемблирана типово изпитана уредба в съответствие със стандарта IEC62271-200
 • Максимална експлоатационна безопасност с изваждаем прекъсвач при напълно затворена врата на модула
 • Здрав и компактен дизайн
 • Метален корпус, категория за загуба на непрекъснат режим на работа: LSC 2B; Преградна плоча клас: PM
 • Степен на защита: IP4X (стандартно), IP54 (опционално)
 • Устойчивост на вътрешна дъга (IAC): AFL / AFLR – 40kA (50kA опционално) за 1 секунда продължителност на дъгата
 • Въздухът като изолационна среда – щадящ околната среда, без нужда от специална поддръжка
 • Визуално потвърждение на положението на прекъсвача/контактора, включително на заземителния превключвател
 • Единична шина, дуплексна уредба
 • Интервал на поддръжка над 10 години

Апаратура ниско напрежение

Уредбата ниско напрежение LS-EBG на Mitsubishi Electric Europe отговаря на всички нужди от безопасно и ефективно електроразпределение в сградни, индустриални и инфраструктурни проекти.

LS-EBG табла за електроразпределение и управление на двигатели до 6300A

 • Типово тествани за индустриални и производствени приложения, офиси и обществени съоръжения
 • Изваждаеми касети или фиксирани комутационни отделения
 • Функционални модули с гъвкаво оборудване за вътрешно разделяне до Форма 4b
 • Фибро оптични сензори за откриване и намаляване на образуването на дъгата
 • Специални термични сензори за постоянен мониторинг на състоянието

Разпределително табло ниско напрежение LS-EBG/db

 • Предназначено за разпределителни шкафове в офиси и обществени сгради
 • PCC разпределение до 1600A
 • Фиксирани комутационни отделения
 • Степен на защита до IP55

Шинна система ниско напрежение LS-EBG/bb

 • Разпределителна шина с ниско съпротивление до 6300A (медна) и 4000A (алуминиева)
 • Типово тествани в съответствие с IEC 61439-6 за номинален ток на късо съединение 105kA
 • Подходящи за електроразпределение ниско напрежение в индустриални приложения и големи сгради
 • Степен на защита IP55
 • Превключватели моноблок за пълната гама номинални токове
 • В съответствие със спецификациите за сеизмична устойчивост GOST (EAC) MSK-64
 • Тестове за пожароустойчивост за съответствие с EI-120, тестове на противопожарни бариери за съответствие с IEC 1366-3 и 1363-1

Моторни задвижвания

Производствените мощности в почти всички индустриални сектори са изправени пред силен конкурентен натиск – те трябва да осигурят постоянна производителност и качество при все по-ниски разходи. Честотните регулатори средно напрежение (VFD) на Mitsubishi Electric осигуряват прецизно управление на двигателя в целия диапазон на скоростта, необходим за постигане на висока производителност, както и намаляване на разходите за електроенергия и емисиите на CO2 чрез повишаване на ефективността и енергоспестяването.

Честотни регулатори средно напрежение

Гамата честотни регулатори средно напрежение на Mitsubishi Electric е базирана на последно поколение електронни технологии, които предлагат най-добрите решения за задвижване за широка гама потребителски приложения. Гамата включва както задвижвания за общи приложения така и решения за по-специфични приложения:

 • Специализирани приложения (от 2 000kVA до 40 000kVA): обработка на стомана и цветни метали, валцовка, компресори с голям капацитет, фабрики за хартия, кранове, конвейери, динамометри, съоръжения за корабоплаването, мини.
 • Приложения с общо предназначение (от 300kVA до 120 000kVA): Различни видове вентилатори, компресори и помпи, машини с постоянен въртящ момент като екструдери и миксери.

Нашите честотни регулатори средно напрежение се предлагат и във варианти, задвижващи двигатели от 3.3kV до 11kV директно от съществуващи или нови източници на електрозахранване 3.3kV до 11kV без нужда от външни трансформатори. Възможностите за възстановяване на енергия може значително да намалят енергийните разходи на клиента.

Посетете уеб сайта на дъщерната компания на Mitsubishi Electric TMEIC, за да научите повече.

Двигатели и генератори средно напрежение

Гамата двигатели на Mitsubishi Electric се основава на над 90 години опит в разработването на двигатели за различни приложения, в резултат на което компанията предлага решения за двигатели и генератори, които предлагат най-висока надеждност при най-ниски експлоатационни разходи. Те са оптимизирани по отношение на размера, теглото и ефективността на работа и се произвеждат от специализираната дъщерна компания на Mitsubishi - TMEIC.

 • Хоризонтален и вертикален тип двигатели: адаптиран дизайн, който отговаря на най-специфичните изисквания на клиента и приложението, от работа с ниски нива на шум до конструкции с взривозащитен дизайн.
 • Двигатели за специални приложения: двигателите могат да бъдат разработени, така че да отговарят на специални или специфични индустриални изисквания като метални валцовъчни машини или високоскоростни задвижвания за компресори.
 • Генератори: Mitsubishi Electric има богат опит в разработването на системи за производство на електроенергия, включително въздушно охлаждани турбинни генератори (до 100MVA), генератори с вятърни турбини и генератори с дизелов двигател.

Посетете сайта на TMEIC, дъщерна компания на Mitsubishi Electric, за да научите повече.

Технологии и продукти

Софтстартери

Софтстартерите MEsoftstart намаляват разходите, като понижават цялостните нужди от потребление на електрическа енергия, и забавят износването и повредите на оборудването, като осигуряват постепенно пускане на двигателите с ускоряване или забавяне по рампа. Това помага за избягване на хидравличен удар в помпените приложения и намалява механичните удари и натоварвания на вала на двигателя, както и на задвижваното оборудване във вашата инсталация.

Нашите софтстартери се интегрират безпроблемно във вашето интелигентно решение за управление на двигатели, за да предложат по-висока производителност и по-кратки прекъсвания. Те са идеална алтернатива на честотните регулатори, когато се изисква по-икономично и просто решение.

Софтстартери - MEsoftstart

Цифрови релета за защита

MEprotect е гъвкава модулна цифрова система за защита за приложения ниско и средно напрежение, която осигурява максимална непрекъснатост и безопасност на производствените процеси. Тя осигурява оптимизирана връзка между системата за управление и електрическото оборудване, като позволява осъществяването на значителни икономии по време на монтаж, пуск, експлоатация и поддръжка на системата.

Тясното интегриране на защитаваното оборудване с по-високо ниво системи за автоматизация се постига интелигентно с технологии за полева мрежа (включително Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 и CC-Link).

Цифрови релета за защита - MEprotect

Вакуумни прекъсвачи (VCB)

Вакуумните прекъсвачи Mitsubishi Electric VPR (VCB) отговарят на нуждите на критични приложения, които изискват най-високо ниво на безопасност и надеждност. Многобройните механични и електрически блокиращи системи осигуряват безопасна работа, а намаляването на поддръжката е гарантирано чрез обработване на повърхностите с ниско триене без мазнини и използването на смазки, удължаващи експлотационния живот.

Компактният дизайн и опционалната монтажна рамка с капак правят устройството подходящо за нови инсталации или като заместител на съществуващи или остарели метални и разпределителни устройства.

Вакуумен електро-магнитен контактор

Вакуумният електромагнитен контактор VZ-E (VMC) е предназначен за индустриални приложения или за приложения за производство на енергия, изискващи голям брой ежедневни операции. Той съчетава лесен монтаж, проста поддръжка и безопасна работа с конструкция, позволяваща дълъг експлоатационен живот и щадяща околната среда.

Честотни инвертори ниско напрежение (VSD)

С повече от 30 години опит в честотните инвертори и с над 14 милиона бройки, продадени в цял свят, Mitsubishi Electric предлага иновативни, отворени, гъвкави и надеждни решения за задвижвания ниско напрежение. За да отговорят на потребностите на различни клиенти и пазари, честотните инвертори на Mitsubishi имат сертификати CE, UL, cUL, EAC/GOST и DNV. Характеристиките им включват:

 • Енергоспестяващи модели с рекупериране на енергия
 • Широка гама продукти с мощност от 0.1kW до 630kW
 • Лесно конфигуриране на мрежови системи
 • Най-висока надеждност в своя клас
 • Разнообразни иновативни функции

Честотни регулатори-FREQROL