MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Продуктите Mitsubishi Electric Factory Automation, разпространявани в Европа, Близкия Изток и Африка имат маркировка СЕ. Фирмата има ангажименти за удвлетворяване на високите изисквания за безопасност, опазване на здравето и на околната среда.

Можете да изтеглите сертификатите на "ЕС декларацията за съответствие" от списъка по-долу.